วงมังคละโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมนำขบวน พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563  วงมังคละโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมนำขบวน พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย โดยมีครูน้ำเงิน สำอางยอด เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเป็นอย่างดี  ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย