วงโยธวาทิตโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมขบวนกีฬาสีภายในโรงเรียนอุดมดรุณี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ วงโยธวาทิตโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำโดยนายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ และนายยชอนันต์ อุ่นสกล ครูผู้ควบคุมวง ได้รับเกียรติเชิญนำขบวนกีฬาสีภายในโรงเรียนอุดมดรุณี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖