วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยกิจกรรมมีการบวงสรวง เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน และเพื่อความเป็นสิริมงคล และรดน้ำขอพรครูผู้อาวุโส  ณ ลานจามจุรี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา