วางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายความเคารพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นางสายทอง หลากจิตร เป็นตัวแทนวางพานพุ่มดอกไม้สดและถวายความเคารพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในกิจกรรม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พลับพลาที่ประทับ บ้านเลขที่ 29 หมู่ 3 บ้านใหม่สุขเกษม ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย