ศน.ระย้า คงขาวมอบเสื้อกีฬาให้กับทีมนักกีฬาฟุตบอล อายุ 13 ปี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสาวระย้า คงขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย มอบเสื้อกีฬาให้กับทีมนักกีฬาฟุตบอล อายุ 13 ปี ของ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยมีนางจริญ ลือเฟื่อง และนายสุพจน์ เนียมพา เป็นตัวแทนรับมอบ