ศึกษาดูงานการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)

เมื่ออวันที่ 22 มิถุนายน 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA) เพื่อเรียนรู้และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่คาดหวังว่าจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ณ โรงเรียนเมืองเฉลียง