ศึกษาดูงานโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม พิษณุโลก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครู ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ และการจัดแข่งขันวิ่งการกุศล ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก