สพม.สุโขทัย ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2565

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๕  นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  มอบหมายให้     นางจิตจุฑา  สุขสมจิตร์  และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู  ร่วมต้อนรับ  นางสาวขวัญเรือน  ศิวิไล   นักทรัพยากรบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ในการติดตามและตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ของสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(Covid-19)  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทย