สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบสรุปจัดซื้อรายเดือนปีงบ-2565

แบบสรุปจัดซื้อรายเดือนปีงบ-2565_rotated


แบบสรุปจัดจ้างรายเดือน-ปีงบ-2565

แบบสรุปจัดจ้างรายเดือน-ปีงบ-2565_rotated