สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ตามแนววิถีพุทธ

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ตามแนววิถีพุทธ ในกิจกรรมมีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อทำให้จิตใจสงบ บริสุทธิ์ ให้จิตตั้งมั่นในความปรารถนาดีที่มีให้แก่ตนเองและผู้อื่น ณ ฐานกิจกรรมระดับชั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา