สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ __________||__________ Happy New Year 2021

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่
น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบัญดาล
ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา