สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมกับพระครูสุพัฒนโสภณ เจ้าคณะอำเภอกงไกรลาศ ให้เกียรติเป็นประธานสนามสอบธรรมศึกษา นักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2563 สำนักเรียนคณะจังหวัดสุโขทัย สังกัดวัดป่ารัง โดยมีนักเรียนกงไกรลาศวิทยาร่วมเข้าสอบธรรมศึกษาครั้งนี้