สอบประเมินความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2,4-5 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน กงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ ม่วงเขียว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตรวจเยี่ยมห้องสอบ สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในการสอบประเมินความรู้ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2,4-5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา