สอบปลายภาค​ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566​

วันที่ 6-8 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางจิตจุฑา สุมสมจิตร์ และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไปตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการสอบปลายภาค​ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566​