สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการฯ และนายวัชรินทร์ ม่วงเขียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ครูผู้คุมสอบ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการสอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา