สัมนาระบบการดำเนินงานสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health Hero)

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสายลม วังแผน ครูผู้ดูแลระบบสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ (School Health Hero) เข้าร่วมสัมมนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยเรียนและวัยรุ่น ณ ห้องประชุมโรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก