สานสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน เทศกาลกินปลา อำเภอกงไกรลาศ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2563  นางน้ำเงิน สำอางค์ยอด ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม มังคละโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมแสดงศักยภาพในพิธีเปิดงานเทศกาลกินปลา อำเภอกงไกรลาศ ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถนำชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ในโอกาสนี้ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาให้เกียรติร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ และสนับสนุนให้
คณะครูร่วมเป็นคณะกรรมการรวบรวมคะแนนการประกวดธิดาปลาหมู เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนอีกด้วย