สำรวจสถานที่จัดกิขกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2566 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีคณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัยเข้าร่วม ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย