ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันซูโดกุ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสาวรัตติญากรณ์ อัมพวัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำตัวแทนนักเรียนจำนวน ๖ คน เข้าร่วมการแข่งขัน “เอ็ดดูพลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม เอแม็ท คำคม ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗” (การแข่งขันซูโดกุ ม.ต้น และ ม.ปลาย) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ และเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล จังหวัดพิษณุโลก