หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน แถลงนโยบายของพรรคเพื่อหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยในปีนี้มีพรรคที่สมัครชิงตำแหน่งประธานนักเรียนทั้งหมด 2 พรรค ได้แก่ เบอร์ 1 พรรครวมพลคนพลังใหม่ มีนายขวัญข้าว บัวเผื่อน เป็นหัวหน้าพรรค และ เบอร์ 2 พรรค Happiness School มีนายณัฐวุฒิ สีขาว เป็นหัวหน้าพรรค ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา