หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน แถลงนโยบายของพรรคเพื่อหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะมีการลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยในปีนี้มีพรรคที่สมัครชิงตำแหน่งประธานนักเรียนทั้งหมด 2 พรรค ได้แก่ เบอร์ 1 พรรค THE GIFTED และ เบอร์ 2 พรรคนี้พี่พัฒนา