หาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน แถลงนโยบายของ พรรคเพื่อหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะมีการลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โดยในปีนี้มีพรรคที่สมัครชิงตำแหน่งประธานนักเรียนทั้งหมด 5 พรรค ได้แก่ เบอร์ 1 พรรคเพื่อพัฒนา เบอร์ 2 พรรค Stephanie เบอร์ 3 WE HELP WE CARE เบอร์ 4 Walk Together และ เบอร์ 5 Stand With You