ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วัฒนาเคมีคอล มอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วัฒนาเคมีคอล ให้ความอนุเคราะห์มอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน โดยมี นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา