อกแนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ออกแนะแนวการศึกษาต่อ รร.วัดเต่าทอง สังกัด สพป.สท. 1 เพื่อเปิดโอกาสและสร้างความเสมอภาคให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่างต่อเนื่อง