อบรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้พร้อมด้วยคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สวดมนต์ ทำสมาธิ ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อสร้างจิตสำนึกตระหนัก ในคุณงามความดี โดยได้รับความเมตตาจากพระศรีวชิรกวี (กายสิทธิ์ สิทฺธาภิภู ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเจ้าอาวาสวัดบึงครอบศรัทธาราม มาเป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา