ออกตรวจเยี่ยม และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับสถานที่กักตัว

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำทีมบริหาร และตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในนามศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำเครื่องอุปโภค และบริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท มอบให้กับสถานที่กักตัวเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ กองอำนวยการศูนย์พักคอย (โควิด – 19) องค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย