ออกตรวจเยี่ยม และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับสถานที่กักตัว

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำทีมบริหารและตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในนามศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำเครื่องอุปโภค และบริโภค พร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท มอบให้กับสถานที่กักตัวเพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชน ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย