ออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ออกแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4