เข้าร่วมการแข่งขัน“เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ” ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เข้าร่วมการแข่งขัน“เอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ” ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่” กิจกรรมการแข่งขันประเภทซูโดกุ รุ่น ม.ต้น และ รุ่น ม.ปลาย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่