เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษSM

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  นายสารัตน์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ตัวแทนคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  พานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 (ห้องเรียนพิเศษSM) รวมจำนวน 51 คน  เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษSM  ซึ่งมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เรื่องบูมเมอแรง, นาฬิกาแดด, กรดนิวคลีอิก, และศึกษาแหล่งเรียนรู้ผ่านนิทรรศการเทคโนโลยีพลังงานและอวกาศ จัดขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก