เข้าร่วมงานโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการ และนางสมพร สินสมุทร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมงานโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 งานประจำปีเพ็ญเดือน 4 ปิดทองนมัสการหลวงพ่อโตวิหารลอย ณ วัดกงไกรลาศ ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย