เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด สพม.สุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย