เข้าร่วมแสดงในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย ประจำปี 2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง นำนักเรียนชมรมมังคละ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมแสดงดนตรีไทย ฟ้อนขันดอก และการแสดงมังคละเภรีศรีกงไกรลาศ ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย ประจำปี 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย