เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดปรักรัก

  •  
  •  
  •  

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำโดย นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดปรักรัก พร้อมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 2,000 บาท และน้ำดื่ม ณ สถานที่ควบคุมโรคติดต่อโควิด – 19 (ชั่วคราว) โรงเรียนวัดปรักรัก