เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น

เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สนใจอ่านรายละเอียดตามลิ้งค์ข้างล่างนี้ https://drive.google.com/folderview?id=1_7ZZEXQKWp-XORi4A_0FSIQKzqAZPLJP