เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ ที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด-19 สุโขทัย เข้าตรวจสอบและลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 50 ปี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา