เตรียมสถานที่รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ตามมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้คณะครู เตรียมสถานที่สำหรับรับรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 และจุดบริการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา