เปลี่ยนแปลงแนวทางการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย. 64 ผ่าน 2 ช่องทาง

เปลี่ยนแปลงแนวทางการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย. 64 ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. สมัครทางออนไลน์ www.kl.ac.th/admission64 โดยนำเอกสารหลักฐานมายื่นในวันมอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
  2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยการส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

ผู้ที่สมัครและผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
หมายเลขโทรศัพท์ 055-691221, 093-2803-3339
เว็บไซต์ www.kl.ac.th