เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นม.1 และม. 4 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 3 – 12 พ.ค. 63

ประกาศโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 63 – 12 พ.ค. 63

โดยเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์
ที่ https://gg.gg/kongkrailat63

หรือสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
หมายเหตุ
– ผู้ที่มาสมัครเรียนด้วยตนเองให้สวมหน้ากากอนามัย
– ควรอยู่ห่างๆ กัน อย่างน้อย 2 เมตร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 055691221 ,0932803339