เปิดเรียนวันแรก รูปแบบ Onsite สลับวันเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เปิดเรียนวันแรก รูปแบบ Onsite สลับวันเรียน ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้จัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือให้นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการ ก่อนเข้ามาในโรงเรียน ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ภายใต้การบริหารงานของ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา