เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ยินดีต้อนรับคณะนิเทศติดตามโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ กลุ่มนักเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา โดยมี นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้สอน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา