เยี่ยมบ้านนักเรียน

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดเต่าทอง​ สังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต1 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่จะมาศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น​ ปีการศึกษา2564