เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เข้าเยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือเด็กชายธันวา นิ่มทอง นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ซึ่งบิดาป่วยจากอาการแผลติดเชื้ออย่างรุนแรง และทำการรักษาโดยตัดขาทั้ง 2 ข้าง ทำให้ครอบครัวได้รับความลำบาก ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้ระดมเงินช่วยเหลือและมอบให้กับครอบครัวเด็กชายธันวา นิ่มทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น