เรียนรู้ประโยชน์จากการทำ พรบ. และการประกันภัยรายย่อย หรือ ไมโครอินชัวรันส์

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  นางวรณัฐธยาน์  กองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) จ.สุโขทัย และนายวิษณุ  อังกุรนาค ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์จากการทำ พรบ. และการประกันภัยรายย่อย หรือ ไมโครอินชัวรันส์ ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ซึ่งได้รับการสนับสนุน จาก นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการฯ อยากดียิ่ง ณ หอประชุมเกตุเพชร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา