เรียนรู้เรื่องการออมเงิน กับธนาคารออมสิน สาขากงไกรลาศ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564​  นายวีระ บ้านกล้วย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขากงไกรลาศ  เข้ามาให้ความรู้เรื่องการออมเงิน พร้อมทั้งเปิดให้บริการแอพลิเคชั่น Mymo ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา​ อย่างดียิ่ง ณ ฐานกิจกรรม ม.3 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา