เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย “การเลือกตั้งประธานนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2563 ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ขั้นตอนการเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้ง การหาเสียง การเข้าคูหา การนับคะแนน โดยจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ให้นักเรียนได้เกิดความรู้ สร้างความเชื่อมั่น พัฒนาตนเอง พัฒนาโรงเรียน เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เป็นภาระต่อสังคม โดยผลการเลือกตั้งและนับคะแนนเสร็จสิ้น เป็นดังนี้
อันดับ 1 พรรคโรงเรียนแห่งความสุข เบอร์ 2 ได้ 409 คะแนน
อันดับ 2 พรรครวมพลคนพลังใหม่ เบอร์ 1 ได้ 344 คะแนน