“เวทีคนดี คนเก่ง”กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ และว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้ร่วมให้กำลังใจคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และนักเรียน ในกิจกรรม “เวทีคนดี คนเก่ง” โดยจัดแข่งขันการเล่นรูบิค เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง ความจำ การแก้ไขปัญหา และยังฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วย ณ โรงอาหารศรีเมือง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา