“เวทีคนดี คนเก่ง” กิจกรรมการแข่งขันรูบิค ชิงแชมป์ระดับโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายสารัตน์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันรูบิค ชิงแชมป์ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย ของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ใน “เวทีคนดี คนเก่ง” เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนในด้านวิชาการและบูรณาการความรู้ในด้านต่างๆ  ณ หอประชุมศรีเมือง  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา