เอกสารประกอบการประเมิน PA (Performance Agreement) โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร
PA2, PA3 จากลิ้งค์ล่างสุดของหน้านี้

ขั้นตอนในการประเมิน-PA-กงไกรลาศวิทยา