แจ้งนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาทุกคน ที่อาศัยอยู่ หรือเดินทางไปต่างจังหวัด หรือพื้นที่ เสี่ยงขอความร่วมมือเดินทางกลับมายังจังหวัดสุโขทัยเพื่อกักตัว 14 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564